Huisregels

Om Sfinks Mixed voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen, hebben we enkele huisregels. Gelieve hier vooraf rekening mee te houden, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
 • Sfinks Mixed festival is gratis en het is niet meer toegelaten om eigen eten en drinken mee te brengen. Wie toch eigen eten, drinken, koelboxen, picknickmanden enz. meebrengt, kan dit niet mee op het festivalterrein nemen.
 • Toegangscontrole gebeurt systematisch bij iedereen die het festivalterrein betreedt.
 • Rugzakken en tassen zijn toegelaten, maar neem niet meer spullen mee dan nodig, dat vereenvoudigt de taak van de mensen bij de controle.
 • Spuitbussen (ook deo en haarlak), glas (ook parfum), wapens en scherpe voorwerpen zijn niet toegestaan.
 • Honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Fietsen, skateboards, motorhelmen en steps worden niet in bewaring genomen en zijn niet toegelaten op het festivalterrein, noch op de culturenmarkt.
 • Aan de Kidz Village en de infostand zijn gratis bandjes verkrijgbaar voor kinderen waarop ouders hun telefoonnummer kunnen schrijven. Onze medewerkers aan de infostand helpen ouders ook bij het vinden van verloren kinderen.
 • Flyeren voor andere evenementen op Sfinks Mixed festival is niet toegestaan. Niet-commerciële flyers kunnen afgegeven worden bij de infostand, waar wij ze ter beschikking van het publiek leggen.
 • Afficheren kan op bepaalde plaatsen op het festivalterrein, gelieve op voorhand contact op te nemen via [email protected]
 • Fotograferen is toegelaten voor persoonlijk gebruik, wij zien je foto’s graag verschijnen op sociale media en aarzel zeker niet om de hashtag #sfinksmixed te gebruiken!
 • Professionele fotografen moeten vooraf toestemming vragen via [email protected]
 • Wij werken een zo duurzaam mogelijk afvalbeleid uit. Daarom vragen wij het festivalterrein proper te houden, er zijn voldoende sorteerafvalbakken te vinden. Samen met jullie willen we zo weinig mogelijk afval produceren en het restafval tot een minimum herleiden. Help jij op Sfinks Mixed mee aan het verkleinen van onze afvalberg?
 • Wildplassen is verboden.
 • Geen bier onder 16 jaar, geen cocktails / sterke drank onder 18 jaar. Legitimatie kan worden gevraagd.
 • Geen drugs op Sfinks!
  Het gebruik van illegale drugs is riskant en kan nefaste gevolgen hebben voor zowel de festivalbezoekers die gebruiken als voor hun naaste omgeving. Hoewel het gebruik van illegale drugs vaak voorkomt op festivals en events, blijft het bezit ervan strafbaar. De politie is aanwezig op en rond het festivalterrein en zal streng optreden wanneer drugs worden aangetroffen. De politie zal heel intensief controleren!
  In samenwerking met het parket werd overeengekomen dat festivalbezoekers die aangetroffen worden in het bezit van illegale drugs, de procedure van de onmiddellijke minnelijke schikking doorlopen.

  Wat betekent dit?
  De drugs worden in beslag genomen.
  De bezoeker betaalt een geldboete per drug die gevonden wordt (cannabis 75€, alle andere drugs 150€/product). De boete dient onmiddellijk betaald te worden via Bancontact. Indien je de boete betaalt, volgt er geen strafrechtelijke procedure, en de feiten worden niet vermeld op je strafblad.
  Bij dealen wordt een strafrechtelijke procedure opgestart.

 • Sfinks Mixed is een festival dat open en tolerant in de wereld staat. We verwelkomen iedereen en maken er graag een zacht en warm feest van. Dit kan wanneer iedereen er mee over waakt dat we respectvol met elkaar omgaan. We hebben een charter opgesteld, dat geldt voor iedereen die deelneemt aan het festival. (bezoekers, medewerkers, standhouders, gasten, pers, artiesten…).