Sfinks en grensoverschrijdend gedrag

Steeds vaker worden we geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag.
Op Sfinks verwelkomen we iedereen en maken we er graag een warm feest van. Dat lukt alleen als we er samen voor zorgen dat we respectvol met elkaar omgaan.
Een aantal medewerkers en vrijwilligers heeft een vorming gevolgd bij Pimento. Deze organisatie geeft trainingen en vormingen rond relatie- en persoonlijke ontwikkelingen aan organisaties.
Er werd een plan van aanpak uitgerold voor Sfinks Mundial en we bouwen verder aan het sensibiliseren van festivalbezoekers op een toegankelijke manier.