Kandidaat lid van de Raad van Bestuur Sfinks Animatie vzw

Sinds 1976 organiseert Sfinks events waar ontdekking en diversiteit centraal staan. Daarbij is muziek de rode draad, met open blik op andere disciplines. Het Sfinks Mixed festival dat jaarlijks eind juli plaats vindt en ca. 100.000 bezoekers bereikt is het hoogtepunt, naast twee kleinere festivalmomenten en occasionele activiteiten. Sfinks vindt almaar meer aansluiting bij jonge gezinnen en bij jongeren, vaak met een diverse achtergrond. De werking wordt voor 90% gefinancierd door inkomsten vanuit het publiek. Sponsoring en Vlaamse en provinciale subsidiëring maken het plaatje vol.

Momenteel zoeken we mensen met een hart voor cultuur en ontmoetingen, om als vrijwillig lid van onze Raad van bestuur mee te bouwen aan een spannende toekomst.

Onze Raad van bestuur zet samen met de artistiek en de zakelijk leider inhoudelijk de grote lijnen uit, bewaakt een goed financieel bestuur en draagt de missie uit naar partners en overheden.

Als bestuurslid geef je onafhankelijk advies vanuit een brede algemene kennis en specifieke vaktechnische capaciteiten. Je handelt vanuit een langetermijnvisie met respect voor de statuten en de missie, professioneel en integer.

Jouw taak:

 • Je neemt een zestal keer per jaar aan een bestuursvergadering in Boechout of Antwerpen (’s avonds).
 • Je evalueert de bedrijfsvoering en je bewaakt de reputatie van de organisatie.
 • Je doet zelf voorstellen voor verbetering vanuit een opbouwende, kritische blik. Je luistert daarbij naar de andere leden, je verdedigt je eigen mening, durft zekerheden in vraag stellen en zoekt vervolgens naar het gemeenschappelijk perspectief.
 • Je draagt de gezamenlijk genomen beslissingen voor het volle pond uit.
 • Occasioneel neem je deel aan een specifiek werkgroep of je neemt een tijdelijke vakspecifieke taak op.
 • Bij voorkeur neem je ook tijdens het Sfinks Mixed festival een taak als vrijwilliger op.

Jouw profiel:

 • Ervaring als leidinggevende in een bedrijf of middelgrote organisatie is een pluspunt.
 • Je hebt aantoonbaar engagement in de sociale, culturele, jeugd- of sportsector.
 • Je bent avontuurlijk en draagt diversiteit in het hart.
 • Je bent vertrouwd met balansen en jaarrekeningen. Je hebt noties van subsidieregelingen en van relevante wetgeving rond bijv. veiligheid en privacy.
 • Je hebt nuttige vakspecifieke competenties (bijvoorbeeld op juridisch, financieel, communicatietechnisch of HRM-vlak).
 • Je bent meertalig. Kennis van niet-Europese talen is een pluspunt.

Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht leeftijd, afkomst of gender.

Vrijwilligerswerk.

Deeltijds.

Meer info: www.sfinks.be of 0476959504 (voorzitter)

Solliciteren bij [email protected] door het sturen van een motivatiebrief en beknopt CV.