Dj FatihREC

Draait een veelheid aan stijlen: Club, Pop, Disco, R&N, Halay, Turkish DanceFloor, Turkish House Electro, Oyun havalari, halay, Kolbasti, Harmandali…