Dansende samenleving Ons Huis

Een multiculturele sterke samenleving is wat we zijn, mensheid.

Allemaal zijn we bedreven in een taal waarmee we communiceren, ons uitdrukken,…

Maar bestaan er niet nog andere communicatiemiddelen?

Hoe zou jij je redden moest je de taal niet machtig zijn?

Wij onderzoeken hoe dans deze functie kan belichamen.

Dansend gaan we van chaos naar rust, naar een plek waar iedereen zichzelf kan zijn. Iedereen wordt aanvaard, iedereen wordt ondersteund.

SAMEN sterk!

Kom genieten van deze dansende voorstelling en wie weet zet het u ook aan het dansen.